Pristagare

Robin Bryntesson (2019)

Robin Bryntesson är en ambassadör och stor förebild för alla barn med typ 1 diabetes och har, genom sin positiva energi och kreativitet, skapat sig ett stort utrymme både som skidåkare och person. Genom Sockertoppen inspirerar han både barn, ungdomar och vuxna till att ”Allt är möjligt” och fördjupar våra kunskaper om typ 1 diabetes – samtidigt som han stärker självförtroendet hos deltagarna och visar hur viktigt det är att hitta glädjen i ett aktivt liv.

Läs mer om verksamheten här: Sockertoppen IF

Elin Cederbrant (2018)

Elin har grundat och driver den ideella föreningen Together Against Diabetes1. Hon arbetar heltid med typ 1-frågor, som föreläsare, med olika projekt för att stötta drabbade och tillsammans med vården för att göra mötet så bra som möjligt för varje individ. Elin fick typ 1 diabetes 2010 och har sedan 2016 arbetat aktivt med frågan. I oktober 2020 lanserade Elins T.A.D.1 T1D-appen för alla som lever med eller runt någon med typ 1 diabetes. I appen finns kvalitetssäkrad information och olika funktioner för att underlätta vardagen. Läs mer och ladda ner T1D-appen här.

Diabetesmammorna Lotta Carlberg och Helena Westin (2017)

Vinnarna har helt ideellt, sedan flera år tillbaka, anordnat sommarläger för barn med typ 1-diabetes och deras föräldrar.

Priset motiverades bland annat med att :
 ”Här träffar barnen kompisar som lever med samma sjukdom och slipper känna sig udda och annorlunda. Genom sitt engagemang sätter Lotta och Helena leken och glädjen i centrum och ger hundratals barn en plats där de får slappna av, slippa tänka på sin sjukdom och bara få vara barn.”

Hem